Meny

Historia

De tidiga församlingshistorien.

Församlingen bildades 1939. Den startade som en liten bönegrupp i en lokal på Hamngatan i Kungsör. Efter hand som gruppen växte behövdes en större lokal för gudstjänster och sammankomster. År 1946 köpte man därför den gamla godtemplarlokalen på Kungsgatan 57 som tidigare använts som teaterlokal och även inrymt biografen TipTop. Nu fick lokalen namnet Filadelfia och här bedrevs verksamhet för både barn och vuxna fram till 1980.

Gamla kyrkan på kungsgatan

Senare historia om nuvarande kyrkan

invigning av nya kyrkan 1980 fick församlingen möjlighet att köpa den tidigare Metodistkyrka på Nygatan 11.
1982 kunde man efter en omfattande restaurering som gjordes på frivillig grund av församlingens egna medlemmar under stor glädje inviga den nuvarande Pingstkyrkan. Många Kungsörare har under årens lopp deltagit i församlingens olika aktiviteter. Det har varit ett stort musikliv och mycket barn- och ungdomsverksamheter. Även missions- och biståndsarbete har församlingen aktivt bidragit med. Både inom och utom Sverige precis som vi gör idag.

invigningsgudstjänst

Psalm 119 vers 90 i gamla testamentet

Din trofasthet består från generation till generation. Du har skapat jorden och den består.

Bibelbild6.png

Bibelbild10.png